Nee, dit is niet noodzakelijk nodig. De tools die we leren rond communicatie en het leren omgaan met anderen zijn ook toepasbaar op externen, leveranciers, klanten, etc. In dat opzicht kan je met dit onderdeel van de Mastermind nog vele richtingen uit.